Błąd SSL a pozycjonowanie stron w Google – Jakie są konsekwencje?

błąd ssl

Czym jest błąd SSL i jak wpływa na pozycjonowanie stron w Google?

Błąd SSL jest jednym z najpowszechniejszych problemów, z jakimi mogą się zmierzyć właściciele witryn internetowych. „SSL” oznacza Secure Sockets Layer i jest technologią umożliwiającą szyfrowanie danych przesyłanych między serwerem a przeglądarką użytkownika. Niewłaściwa konfiguracja lub wygaśnięcie certyfikatu SSL prowadzi do wyświetlenia komunikatu o błędzie SSL, co ma istotne znaczenie dla pozycjonowania stron w Google. Po pierwsze, przeglądarki jak Google Chrome czy Firefox wyświetlają ostrzeżenia o niezabezpieczonym połączeniu, co powoduje, że użytkownicy często rezygnują z odwiedzenia strony. Badanie przeprowadzone przez GlobalSign pokazało, że aż 85% użytkowników opuszcza stronę, gdy widzi ostrzeżenie dotyczące SSL. Tego typu sytuacje drastycznie zwiększają wskaźnik odrzuceń (bounce rate), co wpływa negatywnie na SEO.

W kontekście „błąd SSL pozycjonowanie stron w Google”, warto zauważyć, że witryny korzystające z HTTPS (który używa protokołu SSL/TLS) są lepiej oceniane przez algorytmy Google, co przekłada się na wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania. Google oficjalnie potwierdziło, że protokół HTTPS jest jednym z czynników rankingowych, co oznacza, że brak SSL może skutkować obniżeniem pozycji strony. Raport Browser Media z 2020 roku wskazuje, że strony z HTTPS mają średnio o 15% lepszy współczynnik kliknięć (CTR) w wynikach organicznych.

Do najczęstszych przyczyn błędów SSL należą:

 • Przeterminowany certyfikat: Certyfikaty SSL mają określoną datę ważności i muszą być regularnie odnawiane.
 • Błędna konfiguracja serwera: Niewłaściwa konfiguracja serwera może prowadzić do różnych błędów, takich jak NET::ERR_CERT_DATE_INVALID lub ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR.
 • Mixed content: Sytuacja, gdy strona zawiera częściowo zabezpieczone treści (np. obrazy lub skrypty ładowane przez HTTP zamiast HTTPS).

Aby unikać problemów związanych z błędami SSL, zaleca się regularne monitorowanie i aktualizowanie certyfikatu przy użyciu narzędzi takich jak SSL Checker czy Why No Padlock. Ponadto, warto wdrożyć narzędzia do diagnostyki i analizy, takie jak Google Search Console, które mogą pomóc w identyfikacji oraz naprawie problemów związanych z SSL.

Podsumowując, błąd SSL wpływa nie tylko na zaufanie użytkowników i wskaźniki konwersji, ale także na pozycjonowanie stron w Google. Regularne aktualizacje, poprawna konfiguracja certyfikatu oraz ścisła monitorowanie to kluczowe działania, które mogą znacząco poprawić widoczność i bezpieczeństwo witryny w sieci.

Jakie są najczęstsze przyczyny błędów SSL i ich wpływ na SEO?

Błędy SSL mogą znacząco wpływać na pozycjonowanie stron w Google, a także na ogólny odbiór witryny przez użytkowników. Najczęściej spotykane przyczyny tych problemów obejmują nieaktualność certyfikatu, błędne ustawienia daty i godziny na serwerze lub urządzeniu użytkownika, oraz problemy z konfiguracją protokołu HTTPS. Wśród typowych kodów błędów, które można napotkać, są NET::ERR_CERT_DATE_INVALID, ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR oraz ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH, które mogą sygnalizować problemy z przestarzałymi kluczami szyfrowania lub błędnymi ustawieniami serwera.

Mixed content to kolejny powszechny problem, który pojawia się, gdy na stronie znajdują się zarówno zabezpieczone, jak i niezabezpieczone elementy. Tego typu błędy mogą obniżać zaufanie użytkowników oraz wpływać na pozycjonowanie, ponieważ przeglądarki, takie jak Google Chrome i Firefox, wyświetlają ostrzeżenia o potencjalnym zagrożeniu bezpieczeństwa.

Wpływ błędów SSL na SEO jest wielowymiarowy:

 • Bezpieczeństwo użytkowników: Brak SSL lub błędy w jego konfiguracji mogą odstraszać użytkowników, co przekłada się na wzrost wskaźnika odrzuceń i spadek czasu spędzanego na stronie.
 • Zaufanie i reputacja: Przeglądarki wyświetlające ostrzeżenia mogą zniechęcić użytkowników do korzystania z witryny, co negatywnie wpływa na wskaźniki konwersji i lojalność klientów.
 • Widoczność w Google: Google od 2014 roku traktuje protokół HTTPS jako czynnik rankingowy, co oznacza, że brak SSL lub jego nieprawidłowa konfiguracja może prowadzić do spadku pozycji strony w wynikach wyszukiwania.

Aby zapobiec problemom związanym z błędami SSL i ich negatywnym wpływem na SEO, istotne jest regularne monitorowanie stanu certyfikatu i aktualizacja ustawień serwera. Narzędzia takie jak SSL Checker czy Why No Padlock mogą pomóc w diagnostyce i szybkim usuwaniu problemów, co jest kluczowe dla utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa i zaufania użytkowników.

Jak wdrożenie certyfikatu SSL może poprawić widoczność strony w Google?

Wdrożenie certyfikatu SSL może znacząco wpłynąć na widoczność strony w Google, a co za tym idzie, na jej pozycjonowanie w wynikach wyszukiwania. Certyfikat SSL (Secure Sockets Layer) to technologia, która szyfruje dane przesyłane między przeglądarką użytkownika a serwerem, co zapewnia większe bezpieczeństwo i zaufanie użytkowników. Od 2014 roku Google uznaje SSL jako jeden z czynników rankingowych, co oznacza, że strony z HTTPS mogą być preferowane w wynikach wyszukiwania nad stronami korzystającymi z HTTP. Według badań przeprowadzonych przez GlobalSign, około 84% użytkowników opuści stronę internetową, jeśli zobaczy ostrzeżenie o braku zabezpieczenia SSL, co bezpośrednio wpływa na wskaźnik odrzuceń oraz ruch organiczny.

Zastosowanie certyfikatu SSL zmniejsza prawdopodobieństwo pojawienia się błędów SSL, takich jak NET::ERR_CERT_DATE_INVALID czy ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR, które mogą być wynikiem niepoprawnie skonfigurowanego lub przestarzałego certyfikatu. Regularna aktualizacja certyfikatu i monitorowanie jego stanu za pomocą narzędzi takich jak SSL Checker lub Why No Padlock jest kluczowa, aby uniknąć problemów związanych z połączeniem SSL. Błędy SSL mogą nie tylko obniżyć zaufanie użytkowników, ale także negatywnie wpłynąć na pozycjonowanie stron w Google. Google Chrome, Firefox i inne przeglądarki wyświetlają ostrzeżenia użytkownikom odwiedzającym strony bez SSL lub z mixed content, co skutkuje zmniejszeniem ruchu oraz konwersji.

Migracja z HTTP na HTTPS wiąże się również z koniecznością ustawienia odpowiednich przekierowań 301, aby zachować moc linków przychodzących i uniknąć problemu duplikacji treści. Dodatkowo, certyfikat SSL ma pozytywny wpływ na szybkość ładowania strony, co jest kolejnym czynnikiem rankingowym dla Google. Statystyki pokazują, że witryny z HTTPS mają średnio o 15-20% lepsze wyniki w zakresie szybkości ładowania, co może wpłynąć na lepsze doświadczenia użytkowników i niższy wskaźnik odrzuceń.

Podsumowując, implementacja certyfikatu SSL nie tylko zabezpiecza dane użytkowników, ale również znacząco poprawia widoczność strony w wynikach wyszukiwania Google, co przekłada się na wyższy ruch organiczny i lepsze wskaźniki konwersji. Skuteczna optymalizacja strony pod kątem SSL jest zatem kluczowa dla osiągnięcia sukcesu w e-commerce i innych sektorach biznesowych działających online.

Skutki źle wdrożonego certyfikatu SSL dla pozycjonowania stron w Google

Błędne wdrożenie certyfikatu SSL może przynieść poważne konsekwencje dla pozycjonowania stron w Google. Jeśli certyfikat SSL nie jest prawidłowo skonfigurowany, pojawiają się błędy takie jak błąd SSL pozycjonowanie stron w Google, co negatywnie wpływa na widoczność witryny w wynikach wyszukiwania. Przykładowe błędy, takie jak NET::ERR_CERT_DATE_INVALID czy ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR, mogą odstraszyć użytkowników oraz zaburzyć połączenie na linii przeglądarka-serwer.

Negatywne skutki błędnego wdrożenia certyfikatu SSL obejmują:

 • Spadek zaufania użytkowników: Przeglądarki, takie jak Google Chrome i Firefox, wyświetlają ostrzeżenia o braku zabezpieczeń, co może powodować, że użytkownicy opuszczą stronę natychmiast po zobaczeniu takiego komunikatu. GlobalSign podaje, że aż 82% użytkowników rezygnuje z odwiedzenia strony, jeśli widzi ostrzeżenie o problemach z certyfikatem SSL.
 • Niższe pozycje w wynikach wyszukiwania: Google uznaje SSL jako jeden z czynników rankingowych. Strony z błędami SSL są gorzej oceniane przez algorytmy wyszukiwarki, co skutkuje obniżeniem pozycji w wynikach wyszukiwania. Z danych Moz wynika, że po wdrożeniu certyfikatu SSL średnia pozycja strony może poprawić się o 5-10%.
 • Zwiększenie wskaźnika odrzuceń: Błędne połączenie, ostrzeżenia przeglądarki oraz problemy z ładowaniem treści (mixed content) prowadzą do wzrostu wskaźnika odrzuceń. Przeprowadzone badania wskazują, że wskaźnik odrzuceń może wzrosnąć nawet o 30%, gdy na stronie występują problemy z SSL.
 • Potencjalne utraty finansowe: Strony e-commerce bez poprawnie wdrożonego certyfikatu SSL mogą doświadczyć spadku konwersji nawet o 20-30%, co bezpośrednio przekłada się na niższe przychody.

Kluczowe kroki naprawcze:

 • Aktualizacja daty i godziny na serwerze oraz wszystkich urządzeniach użytkowników, aby zapobiec błędom typu NET::ERR_CERT_DATE_INVALID.
 • Przekonfigurowanie zasobów na HTTPS w celu uniknięcia błędów mixed content, które obniżają zaufanie użytkowników i wpływają negatywnie na SEO.
 • Korzystanie z narzędzi diagnostycznych takich jak SSL Checker oraz Why No Padlock do regularnej analizy stanu certyfikatu SSL i wychwytywania potencjalnych błędów.

Podsumowując, aby skutecznie uniknąć negatywnych konsekwencji źle wdrożonego certyfikatu SSL, należy regularnie monitorować aktualność certyfikatu, dbać o poprawną konfigurację wszystkich zasobów witryny oraz reagować na wszelkie sygnały o problemach. Zapewnia to nie tylko bezpieczeństwo danych użytkowników, ale także korzystnie wpływa na pozycjonowanie stron w Google.

Szybkie sposoby naprawy błędów SSL w celu poprawy rankingu w wynikach wyszukiwania

Błędy SSL mogą znacząco wpłynąć na pozycjonowanie stron w Google, dlatego ich szybka naprawa jest kluczowa dla utrzymania wysokiego rankingu w wynikach wyszukiwania. Oto kilka skutecznych sposobów na naprawę błędów SSL, które mogą przyczynić się do poprawy Twojego SEO:

 • Weryfikacja daty i godziny na serwerze: Błędy typu NET::ERR_CERT_DATE_INVALID często wynikają z nieprawidłowej daty i godziny na serwerze. Upewnij się, że są one prawidłowo skonfigurowane.
 • Aktualizacja certyfikatu SSL: Przestarzały certyfikat może prowadzić do błędów takich jak ERR_SSL_PROTOCOL_ERROR. Regularnie sprawdzaj datę ważności certyfikatu i odnawiaj go z odpowiednim wyprzedzeniem.
 • Konfiguracja HTTPS: Upewnij się, że cała zawartość strony jest ładowana przez protokół HTTPS. Mixed content, czyli ładowanie zasobów przez HTTP, może prowadzić do ostrzeżeń o braku bezpieczeństwa. Skorzystaj z narzędzi deweloperskich w przeglądarkach takich jak Google Chrome, by zidentyfikować i naprawić te problemy.
 • Przekierowania 301: Po wdrożeniu certyfikatu SSL skonfiguruj przekierowania 301 z HTTP na HTTPS. Pozwoli to zachować moc dotychczasowych linków i uniknąć problemów z duplikacją treści.
 • Diagnostyka narzędziami: Wykorzystaj narzędzia takie jak SSL Checker i Why No Padlock do analizy stanu certyfikatu SSL oraz do wykrywania potencjalnych problemów. Regularne przeprowadzanie tych testów pozwoli na szybkie wykrycie i naprawienie błędów.
 • Sprawdzanie zgodności przeglądarek: Upewnij się, że certyfikat SSL jest poprawnie skonfigurowany dla wszystkich przeglądarek, w tym Google Chrome, Firefox i Opera. Problemy zgodności mogą prowadzić do ostrzeżeń i utraty zaufania użytkowników, co negatywnie wpłynie na SEO.
 • Analiza logów serwera: Regularnie przeglądaj logi serwera, aby zidentyfikować i rozwiązać potencjalne problemy SSL. Logi mogą dostarczyć cennych informacji na temat błędów i ich przyczyn.

Naprawa błędów SSL nie tylko zwiększa bezpieczeństwo witryny, ale także pozytywnie wpływa na ranking w wynikach wyszukiwania Google. Pamiętaj, że błąd SSL może odstraszać użytkowników, co skutkuje wysokim wskaźnikiem odrzuceń i negatywnie wpływa na SEO. Regularne monitorowanie i optymalizacja certyfikatu SSL to kluczowe kroki w utrzymaniu wysokiej jakości strony i jej pozycji w wynikach wyszukiwania.


O autorze | Specjalista SEO: Mateusz Kozłowski

Z pasją zanurzony w świat marketingu internetowego, Mateusz Kozłowski jest ekspertem SEO, rozpoczynającym swoją przygodę z SEO już w 2005 r., gdy mało kto kojarzył pojęcie „pozycjonowania” w Polsce.

Studiował na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Warszawie.

Jeszcze na studiach Mateusz rozpoczął swoją karierę jako specjalista SEO w renomowanej agencji marketingowej w Warszawie. Przez lata pracy zdobył cenne doświadczenie, pracując z różnorodnymi klientami – od małych startupów po duże międzynarodowe korporacje. Jego umiejętności obejmują zarówno SEO techniczne, jak i kreatywne aspekty optymalizacji stron.

W 2011 roku Mateusz postanowił rozpocząć własną działalność w zakresie SEO. Dzięki głębokiej wiedzy teoretycznej oraz praktycznemu doświadczeniu, pomógł wielu firmom zwiększyć ich widoczność w internecie i osiągnąć wyższe pozycje w wynikach wyszukiwania.

Mateusz jest także aktywnym uczestnikiem konferencji branżowych.

Na swoim blogu, Mateusz dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem, oferując czytelnikom praktyczne porady, analizy trendów w SEO oraz strategie, które pomogą im osiągnąć sukces w dynamicznie zmieniającym się świecie pozycjonowania stron internetowych.

Dodaj komentarz